Comment

  1. Hoàn toàn đồng ý vá»›i hùngthoa.Bạn giaycao2012 rất nên rút kinh nghiệm.Quảng cáo của bạn ở trang này rất lạc Ä‘iệu và vì thế nó rất phản cảm.”Đúng lúc,đúng chá»— và đúng mức”nguyên tắc này bạn nên thuá»™c nằm lòng thì má»›i mong thành công bạn nhé.

  2. Esse foi o tal jogo em que o Sporting ganhou o campeonato, não foi? Ups, acho que o goleado ganhou a dobradinha esse ano! LOLFiquem lá a vossa vitória, que nós gostamos é mesmo de títulos! 🙂

LEAVE A REPLY